wolf society

Wolf Society

De Wolf Society is een zelfstandige organisatie met als doel vrouwen te versterken en initiaties voor vrouwen en mannen te organiseren. De hoeders van de Wolf Society zijn de Oehoe (Eagle Owl) in het oosten met de kleur groen, de Rennende grijze Wolf (Running grey Wolf) met de kleur rood in het zuiden, de Raaf (Raven) in het westen met de kleur donker blauw en de IJsbeer (Polar Bear) in het noorden met de kleur wit. Ik, White Rainbow Bear, ben de Chief en er zijn diverse leden, die mee organiseren.

oehoe

INDIAANSE KRALEN- OF LEERBEWERKINGSWORKSHOP
Op zaterdag 30 november 2013 organiseert de Wolf Society een Indiaanse Kralen- of leerbewerkingsworkshop. De kralenworkshop start om 10.00 uur en de leerbewerkingsworkshop start om 11.00 uur tot 17.00 uur.
Bij de Indiaanse kralenworkshop kan je een van de volgende drie technieken leren: kralen weven, rond een stokje en de mandala techniek. Bij de leerworkshop gaat het om het maken van medicijnzakjes, pijptas of i.d. ( bij grote voorwerpen zelf leer meenemen). We hebben een gezamenlijke lunch, waarbij iedereen wat meeneemt om met elkaar te delen. Aan het einde van de dag wordt er afgesloten met een ritueel om de gemaakte voorwerpen in te wijden.

Opgave (bij Margriet): info@manyfires.nl
Prijs: inclusief materiaal € 65,00 per persoon
Plaats: Many Fires, Rijksstraatweg 9, 9257 DR te Noardburgum

ZWEETHUT
Zweethut te Orvelte met gastvrouw Joan van Rossum, vuurman Michel en watergietster Margriet Wolf:
Opgeven: via  joanvanrossum@gmail.com
Adres: Oranjekanaal Noordzijde 58, 9441TD Orvelte, achter het huis.
Tel: 06-21328383.

16 september
Deze zweethut heeft als thema het Oogstfeest. Wij vieren onze dankbaarheid voor alles wat de zomer ons gebracht heeft, en maken ruimte voor heling.

Margriet is grandmother, watergietster, pijpdraagster en in het dagelijks leven o.a. (trauma)therapeute. Zij combineert dit alles in een krachtige ceremonie.

Programma
De dag begint om 9:30 uur met koffie en een kennismakingsronde, waarna we hout zagen en de hut opbouwen. Als het vuur brandt en de stenen lekker warm liggen te worden maken we gebedszakjes en is er tijd om te “zijn”. Na de hut ruimen we op en eten we gezamenlijk van wat iedereen heeft meegenomen. De eindtijd is, afhankelijk van het beloop van de dag rond 18-20 uur. Omdat we de dag als groep beleven is het wel fijn, als je er van begin tot eind bij kunt zijn.

Meenemen

We zijn een groot deel van de dag buiten, bij regen onder afdak, dus kleed je daarop.
Het is een ieder vrij om gekleed of naakt de hut in te gaan. Vrouwen dragen een omslagdoek/handdoek. Sieraden worden zoveel mogelijk afgedaan. Verder een paar handdoeken voor in en na de hut, als je wilt een badjas en slippers, maar niet echt nodig.
Voor de gezamenlijke maaltijd een gerecht, salade, fruit, taart, wat dan ook. Hou er rekening mee dat iedereen iets meeneemt, dus het hoeven geen grote schalen te zijn!! Voor soep en brood wordt gezorgd. Het is gebruik dat je de watergieter en de vuurhoeder iets kleins geeft, bv. tabak, chocola, kruiden of iets dergelijks.

Kosten
40 euro. Kinderen onder 14 betalen niet. Geld mag geen belemmering zijn om te komen, in overleg kunnen we altijd iets regelen.

Iets over de Zweethutceremonie
De Zweethut (Inipi) is een oeroude reinigingsceremonie (bv. sauna) die bij veel oude culturen in een dergelijke vorm heeft bestaan. De meest bekende daarvan is die van de Indianen. De zweethut is een reinigingsritueel, en stelt je in staat om jezelf op alle niveaus te reinigen en te helen: fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel. De voorouders, de elementen en het directe contact met jezelf en de natuur spelen daarbij een belangrijke rol. Ook de rituele voorbereidingen maken deel uit van de ceremonie. Op enige afstand van de hut worden de stenen in het vuur verwarmd tot ze roodgloeiend zijn. In de hut zelf is het aardedonker. Wij zitten rond een kuil waarin de hete stenen gebracht worden door – in dit geval – de vuurvrouw. Het kan ook een vuurman zijn. De stenen worden vervolgens met water overgoten waardoor er stoom ontstaat. De ceremonie bestaat meestal uit vier rondes; één voor elke windrichting . In de hut zingen en bidden wij voor onszelf en voor anderen. Heel intens maken we opnieuw contact met de natuurkrachten en de kosmos, met de elementen, aarde, water, vuur en lucht en zo met onze elementaire kern, de ziel. De oeroude gebruiken zijn gericht op heelheid en eenheid zodat je in veiligheid jezelf kunt zijn. De watergietster, White Rainbow Bear, zorgt voor balans en begeleidt de processen samen met de vuurhoeders. In de geborgenheid van Moeder Aarde kun je in contact komen met wat je in je diepste innerlijk beweegt.

De heilige pijp is een instrument om innerlijke vrede of healing te vinden. De pijp wordt gedeeld en samen gerookt om te bidden, de waarheid te spreken en gewonde of gebroken relaties te herstellen. De kop van de pijp stelt het vrouwelijke aspect van alle levende dingen voor, en de steel is het symbool van het mannelijke aspect in alle levensvormen. Als ze verbonden worden betekent dit eenheid, schepping en vruchtbaarheid. Je bidt om innerlijke vrede, een vrede die je in staat stelt je rol binnen het geheel van de schepping (beter) te begrijpen en te accepteren. Door in het reine te komen met anderen of met een bepaald innerlijk conflict, kun je eren wie je bent en waarom je hier bent. Het laat je de schoonheid ervaren van je ware mogelijkheden, je goddelijke potentie.

De Inipi is een hut waarin de pijpceremonie een belangrijke plaats inneemt. Voor dat de ceremonie start zal er nog uitleg gegeven worden over de ceremonie en de gang van zaken en worden al je vragen beantwoord. Vrouwen in de maantijd (menstruatie) mogen deelnemen aan de ceremonie en nemen dan een bijzondere plaats in. We sluiten de ceremonie af met een potluck-maaltijd: iedereen brengt eten mee voor één persoon om onze healing te vieren en weer helemaal klaar te zijn om naar huis te gaan. De zweethut helpt, geeft eventueel verlichting bij het genezen van of het leren omgaan met ziektes ( zoals bv. angst, depressie, trauma, aids, longklachten of i.d.) en je mag dan zeker deelnemen aan de zweethut. (Ik, Margriet, White Rainbow Wolf, ben traumadeskundige en je kunt met mij ten alle tijden overleggen of de zweethut voor jou een manier zou kunnen zijn om je te helpen). Je mag niet aan een zweethutceremonie deelnemen als je een pacemaker hebt, bij bepaalde hartklachten of vormen van ademnood (vraag je dokter of je in een sauna zou mogen) en bij bepaalde overgebrachte besmettelijke ziektes (alleen die in de zweethut overgebracht kunnen worden zoals bv. etterende open wonden). Je mag dan wel bij het vuur aanwezig zijn en deurwachter zijn.

De ceremonie duurt de hele dag. Van 10:00 uur ’s ochtends tot ‘s avonds ongeveer 20.00 uur.
Als je nog meer wilt weten over een zweethut, dan kun je me bellen voor meer info: 0511-477464.

NOORDELIJKE PIJPDRAGERSBIJEENKOMSTEN
Om de 4 maanden wordt er een noordelijk pijpdragers bijeenkomst georganiseerd door de Wolf Society van 13.00 uur tot 17.00 uur geleid door Margriet Wolf (alleen voor pijpdragers). We werken niet volgens een bepaalde traditie, ieder van ons volgt o.h.a. een verschillende traditie. Maar het protocol van het pijpdragersschap wordt wel degelijk gevolgd en aangeleerd.

Toegang: donatie. En eten meenemen voor een gemeenschappelijke maaltijd. Neem contact op als je mee wilt doen. Wil je een (vredes)pijp gaan dragen, dan kan je hier ook leren hoe en hoe je er een kunt maken. Tel: 06-46054860. De groep is wisselend van samenstelling, maar is wel een vaste groep. Er worden afspraken gemaakt via afspreken site. Het is altijd in mijn groepsruimte in Noardburgum.

ANDERE CEREMONIES
We kunnen allerlei ceremoniën voor u doen of ceremoniële voorwerpen voor u maken.: bv. Voor uw dochter bij de eerste maanstonde, als trouwfeest, als geboorte inzegening; als jaarfeest ; bij de overgang van vrouwen; het inwijden van de derde levensfase van mensen (65+) etc. Een ritueel van jongen naar man (uiteraard door mannen begeleid) een ceremonie om het pensioen in te wijden kunnen allemaal verzorgd worden.

Foto’s van een trouwfeest:

ceremonie_4 ceremonie_3 ceremonie_2 ceremonie_1